Jag har arbetat inom elevhälsa som pedagogiskt ansvarig för elevhälsofrågor på organisations- grupp och individnivå.

Som specialpedagog har jag även en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism och ADHD.  En mer specialiserad inriktning som specialpedagog fick jag under mina år  på Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting. Där var min roll att i tvärprofessionellt team ge råd och stöd till unga med autism, samt till deras nätverk. 

År 2016 startade jag företaget Autism & Specialpedagogkonsult AB. Mitt fokus är att genom olika former av kunskapsöverföring tydliggöra vad en autismdiagnos kan innebära för elever, i skolans olika lärmiljöer.

Jag riktar mig till lärare, ledning och övrig personal i grund-  och gymnasieskolor.

Jag arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt vilket bland annat innebär att jag utifrån historik och tidigare erfarenheter fokuserar på framtid och det som fungerar i elevens skolvardag.

Utbildningar högskola
 • Barn och ungdomspedagogisk utbildning
 • Specialpedagogexamen
 • Handledning
 • Pedagogik beteendevetenskaplig inriktning
 • Tillämpad Beteendeanalys
 • Matematik åk 1-9
 • Läs-och skrivsvårigheter
 • Åtgärdsprogram
 • Tal- och språkutveckling
Kurser

Jag har under mina år som specialpedagog fortbildat mig inom följande områden:

 • Konsultativt förhållningssätt – Habilitering & Hälsa
 • Motiverande Samtal – MI  – psykolog Liria Ortiz
 • Metoden ”samtalsmatta” – Habilitering & Hälsa
 • ICF Diplomerad samtalscoach – Human Resource, Göteborg
LinkedIn