Tidigare anställningar och konsultuppdrag
 • Specialpedagog vid Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns Landsting, 2007-2016
 • Specialpedagog inom central resursenhet för stöd till skolor och förskolor, Upplands Väsby kommun, 2003-2007
 • Specialpedagog inom Elevhälsa – Vallentuna kommun, 2002-2003
 • Enbacksskolan, Stockholm, Tensta, 2016
 • Distra Gymnasium, Stockholm, Globen, 2016- 2017
 • Björkebyskolan, Järfälla kommun, 2017
 • Attention Utbildning, Stockholm, Globen, 2018
 • Vällingby Park skolan, Stockholm, Råcksta 2019
          Samarbetspartners
 • Attention utbildning 
 • Hanna Willix, leg. psykolog – Habilitering & Hälsa
 • Peter Collsiöö, leg. psykolog
   Referenser

Ulrika är den bästa tänkbara specialpedagog när man vill utveckla sitt elevhälsoteam. Med sin stora kunskap och erfarenhet av att möta och bemöta personal, elever och som samtalspartner till skolledning har Ulrika hjälpt oss att öka kunskapen om hur lärmiljön kan anpassas till elever i  behov av särskilt stöd. Ulrika har även stöttat pedagogerna i att genomföra anpassningarna på ett verkningsfullt sätt. Ulrika är professionell ut i fingerspetsarna och det har varit en glädje att samarbeta med henne.”

Raija Ikonen –  rektor Enbacksskolan, Stockholms stad

 

”Ulrika har stor erfarenhet och en gedigen kompetens inom området autism. Hennes färdigheter i att få en fungerande vardag genom anpassad kravnivå samt genom arbete med bemötande och förhållningssätt, bidrar till att minimera självskadande och utåtagerande beteenden. Genom beteendeanalys, konsultation och pedagogisk handledning arbetar Ulrika på ett lösningsfokuserat sätt och i samråd med nätverket.”

Malin Idar Wallin – enhetschef, Stockholms Läns Landsting

 

”Ulrika har i vårt samarbete visat upp många guldkantade egenskaper såsom lyhördhet och träffsäkra analyser. Suveränt utförda handledaruppdrag. Hon har ett proffsigt sätt och återkopplar med bravur. Kunskap som alla får glädje av”.

Staffan Åsberg – rektor på Vällingby Parkskolan