Tidigare anställningar
 • Specialpedagog vid Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns Landsting, 2007-2016
 • Specialpedagog inom central resursenhet för stöd till skolor och förskolor, Upplands Väsby kommun, 2003-2007
 • Specialpedagog inom Elevhälsa – Vallentuna kommun, 2002-2003
 • Grundskola – Danderyds kommun
Tidigare konsultuppdrag
 • Enbacksskolan, Stockholm, Tensta, 2016
 • Distra Gymnasium, Stockholm, Globen, 2016- 2017
 • Björkebyskolan, Järfälla kommun, 2017
Övriga uppdrag
 •  Uppdragsutbildningar  – Attention Utbildning

Samarbetspartners
 • Attention utbildning – Riksförbundet Attention
 • Hanna Willix, leg. psykolog – Habilitering & Hälsa
 • Peter Collsiöö, leg. psykolog
Referenser

Ulrika är den bästa tänkbara specialpedagog när man vill utveckla sitt elevhälsoteam. Med sin stora kunskap och erfarenhet av att möta och bemöta personal, elever och som samtalspartner till skolledning har Ulrika hjälpt oss att öka kunskapen om hur lärmiljön kan anpassas till elever i  behov av särskilt stöd. Ulrika har även stöttat pedagogerna i att genomföra anpassningarna på ett verkningsfullt sätt. Ulrika är professionell ut i fingerspetsarna och det har varit en glädje att samarbeta med henne.”

Raija Ikonen –  rektor Enbacksskolan, Stockholms stad

”Ulrika har stor erfarenhet och en gedigen kompetens inom området autism. Hennes färdigheter i att få en fungerande vardag genom anpassad kravnivå samt genom arbete med bemötande och förhållningssätt, bidrar till att minimera självskadande och utåtagerande beteenden. Genom beteendeanalys, konsultation och pedagogisk handledning arbetar Ulrika på ett lösningsfokuserat sätt och i samråd med nätverket.”

Malin Idar Wallin – enhetschef, Stockholms Läns Landsting