Ulrika

Utbildning och handledning kring autism.

Som specialpedagog har jag en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism.  En mer specialiserad inriktning som specialpedagog fick jag under mina år på Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm). Där var min roll att i tvärprofessionellt team ge råd och stöd till unga med autism, samt till deras nätverk.

År 2016 startade jag företaget Autism & Specialpedagogkonsult AB. Mitt fokus är att genom olika former av kunskapsöverföring tydliggöra vad en autismdiagnos kan innebära för barn och unga i vardagen.

Jag riktar mig i första hand till till lärare och övrig personal i grund-  och gymnasieskolan, men även till privatpersoner, företag och intresseorganisationer

Jag erbjuder utbildning och handledning kring autism och arbetar utifrån ett lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt vilket bland annat innebär att jag utifrån historik och tidigare erfarenheter fokuserar på framtid och det som fungerar i barnets/den unga personens vardag.

Utbildningar högskola

 • Barn och ungdomspedagogisk utbildning
 • Specialpedagogexamen
 • Handledning
 • Pedagogik beteendevetenskaplig inriktning
 • Tillämpad Beteendeanalys
 • Läs-och skrivsvårigheter
 • Åtgärdsprogram
 • Tal- och språkutveckling

Kurser

Jag har under mina år som specialpedagog fortbildat mig inom följande områden:

 • Konsultativt förhållningssätt – Habilitering & Hälsa
 • Motiverande Samtal – MI  – psykolog Liria Ortiz
 • Metoden ”samtalsmatta” – Habilitering & Hälsa
 • ICF Diplomerad samtalscoach – Human Resource, Göteborg

Kontakt

Telefon 073-678 99 62
E-post ulrika.b.granath@gmail.com
LinkedIn